עו"ד הראל ורד - שמאי מקרקעין

היטל השבחה ב 2024

היטל השבחה

היטל השבחה – דברים שחשוב לדעתעו”ד הראל ורד – שמאי מקרקעין וכלכלן

מס רכישה ומס שבח

היטל השבחה

מס רכישה – מהו מס רכישה? הינו מס המשולם בעת מכירת נכס מקרקעין על פי חוק “מיסוי מקרקעין”. האם יש הבדל במס הרכישה בין דירה ראשונה לדירה נוספת? ישנם הבדלים בין דירה אשר מוגדרת כדירה יחידה לבין מס רכישה על דירה נוספת. מהו גובה מס רכישה בדירת מגורים יחידה (נכון לשנת 2022)? עד לתשלום של […]

שמאי מקרקעין – חוות דעת לבתי משפט

שמאי מקרקעין - חוות דעת לבתי משפט

חוות דעת לבית משפט   מהי חוות דעת מומחה של שמאי מקרקעין לבית משפט לצורך מה נדרשת? שומת מקרקעין שנערכה ע”י שמאי מקרקעין עבור מי מהצדדים, לצורך בירור סוגיות במקרקעין. באלו מצבים נרצה/נדרש בחוות דעת של שמאי מקרקעין לבית משפט? כאשר התביעה עוסקת במקרקעין ו/או בנכסי מקרקעין ייתכן ויהיה להוסיף חוות דעת של שמאי מקרקעין […]

השגות לרשות מקרקעי ישראל (רמ”י)

מהו רמ”י? רשות מקרקעי ישראל (רמ”י) רשות מקרקעי ישראל הוקמה בשנת 1960, הרשות פועלת מעת תוקף חוק (חוק רשות רשות מקרקעי ישראל, תש”ך – 1960). כיום, כ- 92% קרקעות המדינה רשומות על בעלות המדינה. רשות מקרקעי ישראל מנהלת 3 גופים- – מדינת ישראל – רשות הפיתוח – קרן קיימת לישראל אילו תשלומים קיימים לרמ”י? חוכר […]

הערכת שווי

מהי הערכת שווי שוק לנכס מקרקעין? לכל נכס מקרקעין ישנם מאפיינים שונים אשר יכולים להשפיע על שווי השוק של הנכס. העיקרון אשר מנחה את הערכת השווי מתבסס על מהו המחיר אותו ישלם קונה מרצון למוכר מרצון (אשר אינם קשורים זה בזה). כלומר, מהו המחיר אשר מוכר וקונה יסכימו לבצע תמרתו את העסקה במקרקעין. יצוין, כי […]

חוות דעת לבנקים

מדוע נדרשת חוות דעת שמאית לבנקים: לרוב במקרים כאשר הבנק נותן הלוואה עבור רכישת נכס מקרקעין או הלוואה עבור נכס קיים. במקרים אלו בהם הבנק נותן הלוואה כנגד נכס מקרקעין כבטוחה בנקאית, ידרוש הבנק שומת מקרקעין שנערכה עבור הנכס בידי שמאי מקרקעין מוסמך. מהם נכסי המקרקעין הנפוצים אשר משמשים כבטוחה עבור הבנק: המקרים הנפוצים ביותר […]