עו"ד הראל ורד - שמאי מקרקעין

שמאי מכריע

 

 

מי הוא שמאי מכריע?

שמאי מכריע הינו שמאי מקרקעין מוסמך אשר מונה ע”י שר המשפטים לשמש בתפקיד זה.
התפקיד הינו תפקיד מעין שיפוטי לצורך הכרעה בסכסוכים שומתיים. על שמאי מכריע חלים מגבלות עיסוק חמורות בדומה למגבלות החלות על שופטים בבית המשפט.
בין סוגי השמאיות העיקריים ששמאי מכריע מתעסק בהם:

  • ערעור לגבי גובה היטל ההשבחה
  • הכרעה לגבי גובה היטל השבחה
  • אופן חישוב פיצויים לירידת ערך
  • טיפול בתיקים ונושאים נוספים שאושרו ע”י שר המשפטים

גובה שכר הטירחה של שמאי מכריע הינו לפי תקנות התכנון והבניה (שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ), תשס”ט:

על שכר כאמור יתווסף מע”מ כחוק.
(לקבלת מידע מלא יש לבדוק בחוק הרלוונטי).

ההכרעות ניתנות ע”י שמאים שנמצאו כבעלי כישורים מתאימים ובעלי ניסיון רב.

האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או שמאי ומובא להתרשמות בלבד.
כמו כן, זהו מידע מתומצת ואין להסתמך עליו.
למשרדנו ניסיון רב בייצוג בפני שמאי מכריע, לכל שאלה ניתן לפנות אלינו ונשמח לעזור.

הראל ורד – שמאי מקרקעין, עו”ד וכלכלן