עו"ד הראל ורד - שמאי מקרקעין

פטורים בהיטל השבחה – מעודכן ל 2023

פטור מהיטל השבחה

לפי סעיף 19 לתוספת השלישית קיימים מספר פטורים בהם לא תחול חובת תשלום היטל השבחה, בין הפטורים המופיעים:

 • פטור מהיטל השבחה מלא או חלקי במתן הקלה או התרת שימוש חורג בעקבות מצבו החומרי של הנכס.
 • פטור מהיטל השבחה ביישוב ובחלק ממנו במקום בו הכריזה הממשלה עליו כעל שכונת שיקום (כאשר ההכרזה בתוקף).
 • פטור מהיטל השבחה למקרקעין למגורים אשר ממוקמים באזור שיקום לפי משמעותו בחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום.
 • פטור מהיטל השבחה במקרקעין למקומות הבאים: מוסד חינוך, תרבות, מדע, צדקה, סעד, בריאות או ספורט שלה קד ציבורי (לפי חוק הנאמנות), שעיסוקו אינו למטרת רווח, אם אותם מקרקעין או התמורה בעדם, הם לשימוש או אשר מיועדים לשמש למטרות הרשמות לעיל.
 • פטור מהיטל השבחה במקרקעין לדירות כאשר קיימת זכאות לסיוע באחת מתוכניות הסיוע של משרד הבינוי והשיכון (בלבד שהסיוע מיועד לבניה של אותה דירה והשטח הכולל של אותה דירה תואם את הוראות התכנית, עם כל בניה/הרחבה נוספת ישלום תשלום יחסי).
 • פטור מהיטל השבחה לבניה או הרחבה של דירה של בעליהם או קרובו אשר החזיקו בה מעל 10 שנים והתכנית שקדמה לתכנית ההשבחה הינה מלפני 1.1.1950.
 • פטור מהיטל השבחה לתוספת שטחי שירות לצורך ביצוע התאמות לנגישות.
 • פטור מהיטל השבחה לדרך (מלבד שטח במקרקעין המשמש/מיועד לצרכים מסחריים).
 • פטור מהיטל השבחה לבניית ממ”ד (לשטח המינימלי).
 • פטור מהיטל השבחה בקבלת היתר לבנייה או הרחבת דירות מכח תכנית תמ”א 38.
 • פטור מהיטל השבחה להרחבת דירה עד 140 מ”ר כאשר בוצע שימוש בנכס של 4 שנים מיום ההרחבה.

המידע הינו חלקי בלבד ועל מנת לקבל מידע מקיף יש לעיין בחוק.

האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או שמאי ומבוא להתרשמות בלבד.

כמו כן, זהו מידע מתומצת ואין להסתמך עליו.

למשרדנו ניסיון רב בהגשת שומה אחרת/השגה על שומות היטל השבחה של הועדות והצלחות רבות.

לכל שאלה ניתן לפנות אלינו ונשמח לעזור.

הראל ורד – שמאי מקרקעין, עו”ד וכלכלן