עו"ד הראל ורד - שמאי מקרקעין

היטל השבחה ב 2024 – קבלת דרישת תשלום מהעירייה

היטל השבחה

תוכן עניינים:

 

מהו היטל השבחה?

היטל השבחה הינו מס המוטל על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בגין השבחה של מקרקעין, כתוצאה מאישור תוכנית בניין עיר, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.

קיבלתם דרישת תשלום מהעירייה?

מדוע אנשים רבים לא מודעים להיטל ההשבחה עד לקבלת דרישת התשלום מהעירייה?
היטל השבחה יכול לנבוע מזכויות בניה נוספות לנכס אשר בפועל לא נוצלו דרך הוצאת היתר ויחולו בעת העברת הזכויות.

לצורך הסבר נשתמש בדוגמה הבאה:

בעלים של דירה בת 4 חדרים בקומה העליונה בבניין בן 3 מעל קומת קרקע מעוניין למכור את דירתו הישנה.

בעל הדירה מוצא רוכש אשר מעוניין לקנות את הדירה וחותם איתו על הסכם המכר.

להפתעתו של בעל הדירה הוא מקבל דרישת תשלום להיטל ההשבחה מהעירייה.

בעל הדירה אינו מבין מדוע חויב בהיטל השבחה, שכן לא ביצע שום פעולה בנכס מעת שרכש אותו.

כאשר בעל הדירה קיבל דרישת תשלום להיטל ההשבחה הוא קיבל יחד איתה את שומת הועדה.

בשומת הועדה מגלה מוכר הנכס כי דרישת התשלום להיטל השבחה היא בעקבות תכנית אשר אושרה לפני מס’ שנים (בעת שהיה בעלים של הדירה), בגין אפשרות להקמת חדר על הגג בשטח של 23 מ”ר וניצול יתר מרפסת הגג.

בעל הדירה כלל אינו היה מודע לכך שאושרה תכנית כזו בזמן שהיה בעלים של הדירה.

אם בעל הדירה לא ניצל את הזכויות האלו אז מדוע הוא מחויב?

גם בעת מכירת הנכס (במקרה שבדוגמה מכירת הדירה), בעל הדירה מחויב בהיטל השבחה בעקבות העברת הזכויות הכוללות זכויות לניצול חדר על הגג ומרפסת גג. כלומר, כאשר בעל הנכס מכר את זכויותיו בנכס הוא מכר גם את זכויות הבניה בנכס.

לאור כך בעל הזכויות מחויב בהיטל השבחה.

היטל השבחה אינו חל רק בעת הוצאת היתר ויכול לחול בעת העברת הזכויות.

ערעור על דרישת תשלום

קיבלתם דרישת תשלום להיטל השבחה וברצונכם לבדוק אפשרות לערער עליה?

ניתן לקבל ייעוץ משמאי מקרקעין מוסמך שיבדוק את חוקיות ההיטל, גובה ההיטל ובמידת הצורך יסייע לכם להגיש ערער באמצעות חוות דעת נגדית.

לייעוץ התקשרו עכשיו ונשמח לעזור.

האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או שמאי ומובא להתרשמות בלבד.

כמו כן, זהו מידע מתומצת ואין להסתמך עליו.

למשרדנו ניסיון רב בהגשת שומה אחרת/השגה על שומות היטל השבחה של הועדות והצלחות רבות.

לכל שאלה ניתן לפנות אלינו ונשמח לעזור.

הראל ורד – שמאי מקרקעין, עו”ד וכלכלן