עו"ד הראל ורד - שמאי מקרקעין

שמאי מקרקעין – חוות דעת לבתי משפט

שמאי מקרקעין - חוות דעת לבתי משפט
חוות דעת לבית משפט

 

מהי חוות דעת מומחה של שמאי מקרקעין לבית משפט לצורך מה נדרשת?

שומת מקרקעין שנערכה ע”י שמאי מקרקעין עבור מי מהצדדים, לצורך בירור סוגיות במקרקעין.

באלו מצבים נרצה/נדרש בחוות דעת של שמאי מקרקעין לבית משפט?

כאשר התביעה עוסקת במקרקעין ו/או בנכסי מקרקעין ייתכן ויהיה להוסיף חוות דעת של שמאי מקרקעין לתביעה (מצד התובע ו/או הנתבע).

כמו כן, בית המשפט יכול לדרוש מטעמו קבלת חוות דעת מומחה של שמאי מקרקעין בשביל לברר סוגיות אשר הוא מעוניין לפסוק בהן.

חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט אינה מחייבת את בית המשפט.

ולרוב חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט הינה לאחר שבית המשפט קיבל חוות דעת מומחה מהצד התובע והנתבע ורוצה לברר סוגיה בידי שמאי מקרקעין שהובא מטעמו.

מהם בין יתר המקרים בהם ייתכן ונדרשת חוות דעת שמאית לבית משפט:

  • בדיקת כדאיות כלכלית בפרויקטים במקרקעין.
  • בדיקת זכויות בנכס עם דייר מוגן.
  • בפירוק שיתוף במקרקעין.
  • בירושת נכס מקרקעין.
  • הערכת שווי בהוצאה לפועל.
  • פיצוי בעת הפקעה.
  • הערכת שווי ירידת ערך בעקבות פגיעה במקרקעין.

כמו כן, ייתכנו מקרים נוספים רבים אחרים בהם תידרש חוות דעת שמאית של שמאי מקרקעין לצורך בית משפט.

מה כוללת חוות דעת מומחה של שמאי מקרקעין לבית משפט?

חשוב כי חוות הדעת השמאית של שמאי המקרקעין תהיה ערוכה בהתאם לפי התקינה השמאית.

לאחר עריכת חוות הדעת השמאית על ידי שמאי המקרקעין, ייתכן ושמאי המקרקעין יצטרך להופיע בבית המשפט לצורך מתן עדות.

כמו כן, בחוות הדעת של שמאי המקרקעין לבית המשפט יצורף תצהיר אשר מפרט אודותיו (שם, השכלה, ניסיון, מס’ רישיון, כתובת וכו’).

בנוסף, שמאי המקרקעין יוסיף בחוות דעתו (החתומה על ידו), הצהרה כי חוות הדעת נערכת במקום עדות עבור בית המשפט.

וכי ידוע לו ההשלכות הפליליות וכי חוות הדעת החתומה דינה כדין עדות בשבועה בבית משפט.

לקבלת ייעוץ לבדיקה, לחצו על הטלפון למטה ונשמח לעזור לכם!

הראל ורד – שמאי מקרקעין, עו”ד וכלכלן