עו"ד הראל ורד - שמאי מקרקעין

השגות לרשות מקרקעי ישראל (רמ”י)

מהו רמ”י?

רשות מקרקעי ישראל (רמ”י)

רשות מקרקעי ישראל הוקמה בשנת 1960, הרשות פועלת מעת תוקף חוק (חוק רשות רשות מקרקעי ישראל, תש”ך – 1960).

כיום, כ- 92% קרקעות המדינה רשומות על בעלות המדינה.

רשות מקרקעי ישראל מנהלת 3 גופים-

– מדינת ישראל

– רשות הפיתוח

– קרן קיימת לישראל

אילו תשלומים קיימים לרמ”י?

חוכר נכס מרמ”י יכול להידרש לשלם מגוון תשלומים, ביניהם:

– דח”ר – דמי חכירה ראשוניים.

– דח”ש – דמי חכירה שנתיים

– דמי היוון

– תשלום ביובל חכירה

– דמי הסכמה

– דמי היתר (תוספת בניה, שינוי ניצול ויעוד, פיצול מגרש, שינוי יעוד לתקופה)

 אילו אפשרויות ערעור/השגות יניתן להגיש על שומת רמ”י שהוכנה ע”י שמאי מטעמם?

כאשר השווי שנקבע בשומת רמ”י נקבע באמצעות שמי מטעמם, קיימים 3 דרכים לערער/להשיג על שומה זו:

– בקשה לתיקון טעות טכנית בשומה (תוך 21 ימים מיום קבלת השומה).

– השגה ראשונה (יש להגיש תוך 60 ימים המצאת השומה), קיימת אפשרות להשיג לאחר מכן על השגה על השגה ראשונה.

– טענה משפטית או טענה לעניין עלויות הפיתוח (תוך 21 ימים מהיום שבו הועברה לפונים השומה והודעת התשלום).

מה הם המסמכים הנדרשים להגשת השגה ראשונה?

– טופס בקשה להשגה ראשונה.

– ייפוי כח (במקרים מסוימים).

– שומה השגה שנערכה ע”י שמאי מקרקעין.

– שומת רמ”י עליה מוגשת ההשגה.

– העתק קבלה על אגרה.

מה תפקידו של שמאי מקרקעין בהשגות האלו?

כיום, על מנת להגיש השגה על שומת רמ”י (בהליך של השגה) שנערכה ע”י שמאי מקרקעין מטעמם יש חובה לצרף שומת מקרקעין שנעשתה על ידי שמאי מקרקעין מטעם החוכר.

על השומה להיות ערוכה בהתאם לחלופות השווי כפי שהתבקשו בשומות רמ”י.

קיבלתם דרישת תשלום מרשות מקרקעי ישראל וברצונכם לבדוק אפשרות להשיג עליה?

ניתן לקבל ייעוץ משמאי מקרקעין מוסמך.

לייעוץ התקשרו עכשיו ונשמח לעזור

האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או שמאי ומובא להתרשמות בלבד.

כמו כן, זהו מידע מתומצת ואין להסתמך עליו.

הראל ורד – שמאי מקרקעין, עו”ד וכלכלן