עו"ד הראל ורד - שמאי מקרקעין

מס מקרקעין מהו? ואילו מיסים אחרים קיימים בעסקאות נדל”ן

מס מקרקעין

אנשים רבים המעוניינים לבצע עסקת מקרקעין, רוצים לדעת עוד בטרם ביצוע העסקה (בין אם זו עסקת רכישה או עסקת מכירה), מהם המיסים אשר ייתכן ויידרשו לשלם בעת ביצוע העסקה.

מהם בין יתר המיסים במקרקעין אשר ייתכן ותדרשו לשלם בעת עסקת מקרקעין.

המיסים הרלוונטיים הם:

 

 

מהו מס רכישה?

הינו מס המשולם בעת מכירת נכס מקרקעין על פי חוק “מיסוי מקרקעין”.

מס הרכישה מחושב לפי אחוזים מעסקת הרכישה.

כאשר בנכסים מסחריים אחוז המס קבוע.

ובדירות מגורים אחוז מס הרכישה משתנה לפי גובה העסקה.

קיימים תקנות למקרים מסוימים אשר מקנות פטור מתשלום מס רכישה מלא או חלקי.

קיימים מקרים בהם מס הרכישה לא נקבע על פי גובה העסקה שבוצעה, אלא לפי הערכה של שמאי מטעם “רשות המיסים”.
משרדנו מתמחה בהערכת השווי הראוי לנכס וערעור על שומה מטעם “רשות המיסים“.

בעת מכירת נכס מקרקעין ייתכן ונדרש לשלם מס שבח.

 

 

 

מהו מס שבח?

הינו מס שנגבה בעת מכר בגין עליית ערך שווי המקרקעין.

המס יחושב לפי ההפרש בין מחיר רכישת הדירה לבין מחיר מכירת הדירה, כאשר המחיר צמוד למדד, ולאחר קיזוז הוצאות (כגון: הוצאות רכישה, הוצ’ שיפוץ, הוצ’ עו”ד/שמאי/מודד, היטל השבחה (יחסי), מס רכישה, אגרות רישום וכו’).

מס שבח נקבע כאחוזים מעסקת המכר במקרקעין, אשר משתנה לפי גובה העסקה.

קיימים מקרים מסוימים אשר מקנים פטור מתשלום מס רכישה מלא או חלקי.

קיימים מקרים בהם מס הרכישה לא נקבע על פי גובה העסקה שבוצעה, אלא לפי הערכה של שמאי מטעם “רשות המיסים”.

ניתן לערער על שומה זו בתוך 30 ימים מיום שנמסרה ההודעה.

משרדנו מתמחה בהערכת השווי הראויה לנכס וערעור על שומה מטעם “רשות המיסים”.

 

 

מהו מס היטל השבחה?

היטל השבחה הינו מס המוטל על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בגין השבחה של מקרקעין, כתוצאה מאישור תוכנית בניין עיר, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.
בעת קבלת שומת חיוב להיטל השבחה מהועדה המקומית, רשאי הנישום להגיש השגה על היטל השבחה להפחתת שומת הועדה, באמצעות פנייה למינוי שמאי מכריע או באמצעות פנייה לוועדת הערר להיטל השבחה ופיצויים. השגה כנגד שומת הוועדה ניתן להגיש עד 45 יום מיום קבלת השומה. ולאחר 45 יום ההשגה לא תיבחן כלל ע”י הוועדה.

במידה וקיבלתם דרישת תשלום להיטל השבחה, אתם מוזמנים לפנות למשרדנו לייעוץ ראשוני ללא עלות.
למשרדנו ניסיון רב בהגשת שומה אחרת/השגה על שומות היטל השבחה של הועדות והצלחות רבות.
לכל שאלה ניתן לפנות אלינו ונשמח לעזור.

כל האמור בעמוד זה אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה של שמאי מקרקעין ומובא להתרשמות בלבד.

כמו כן, זהו מידע מתומצת ואין להסתמך עליו.

הראל ורד – שמאי מקרקעין, עו”ד וכלכלן