עו"ד הראל ורד - שמאי מקרקעין

מהם דמי היתר?

דמי היתר

רשות מקרקעי ישראל (רמ”י) הקומה בשנת 1960, הקרקעות אשר מנוהלת ע”י רמ”י הינם- רשות הפיתוח קרן קיימת ישאל ומדינת ישראל.

דמי היתר הינם תשלומים אשר מעוברים לרשות מקרקע ישראל (רמ”י) על זכויות נוספות בקרקע אשר טרם בוצע תשלום בגינם.

בקרקע בבעלות רמ”י דמי ההיתר שישלמו יהוו דמי חכירה מהוונים, קיימים 4 סוגים של דמי היתר-

  • דמי היתר לתוספת בניה – הגדלת זכויות הבניה ללא שינוי בייעוד, לדוג’ הגדלת בית מגורים צמוד קרקע אשר נבנה בהתאם לחוזה החכירה אך קיימים זכויות בניה נוספות מתוקף תכניות מאושרות.
  • דמי היתר לשינוי ניצול ויעוד – בעת שינוי ניצול/יעוד הקרקע ישלמו דמי היתר, לדוג’ במידה ומשונה הייעוד מחוזה החכירה לכל ייעוד אחר.
  • דמי היתר לפיצול מגרש – דמי היתר למגרש אחד המפוצל לשתי מגרשים או ליותר.
  • שינוי יעוד לתקופה מסוימת – בעת שינוי של השימוש לתקופה קצובה של עד 7 שנים.

האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או שמאי ומבוא להתרשמות בלבד.

כמו כן, זהו מידע מתומצת ואין להסתמך עליו.

הראל ורד – שמאי מקרקעין, עו”ד וכלכלן