עו"ד הראל ורד - שמאי מקרקעין

מהי שומת תקן 19?

מהי שומת תקן 19?
התקן נכנס לתוקף לקראת סוף שנת 2010 לצורך קביעת רמת פרוט מזערית בשומות מקרקעין אשר בוצעו לצורך בטוחה לאשראי והנפקת אגרות חוב.
שומות לפי תקן זה יבוצעו לרוב עבור הבנקים, חברות ביטוח וחברות אחרות המספקות אשראי.
השומה תפורט ברמת הפירוט של שומת מקרקעין מלאה (ראה/י מאמר ותקן רלוונטי).
תקן זה מהווה עריכת שווי נכס שמרנית. כלומר, ערך הנכס יהיה לאחר שנוכו משווי השוק של הנכס כל מרכיב אשר אינו וודאי/ספקולטיבי.
יש להתבסס בשיטה זו רק על זכויות קיימות ולא להכליל זכויות שאינן ניתנו לשעבוד (כגון: זכות דיירות מוגנת, זכות לאחזקת נכס שלא על פי הסכם או שלא כדין, זכות קדימה, זכות מעבר, חלק מנכס שאינו ניתן למכירה על פי דין או הסכם, נכס שלא ניתן להעביר את הזכויות בו).
השמאות תכלול בין היתר: זהות מזמין השומה, מטרת השומה, המועד הקובע לשומה, מועד הביקור בנכס, פרטי זיהוי הנכס, תמונת חזית הנכס, תאור הנכס והסביבה, המצב התכנוני, הזכויות בנכס, שומות ועסקאות בנכס הסמוכות למועד הקובע, עקרונות גורמים ושיקולים, תחשיב, השומה, בנוסף השומה תכלול בנכסים בנויים ערך כינון.
לקבלת מידע נרחב יותר אודות התקן, יש לעיין בתקן 19 של מועצת שמאי המקרקעין.
האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או שמאי ומובא להתרשמות בלבד.
כמו כן, זהו מידע מתומצת ואין להסתמך עליו.
למשרדנו ניסיון רב בעריכת שומות תקן 19.
לכל שאלה ניתן לפנות אלינו ונשמח לעזור.

הראל ורד – שמאי מקרקעין, עו”ד וכלכלן