עו"ד הראל ורד - שמאי מקרקעין

האם קיימת השפעה של עליית מחירי הדירות על היטל ההשבחה

היטל השבחה

היטל השבחה חל בין היתר עקב תכנית (15 יום לאחר פרסום ברשומות או בעיתונים – לפי המאוחר), בהקלה או בשימוש חורג (יום אישור השימוש החורג).

חבות בהיטל השבחה חלה על תכניות שנכנסו לתוקף לאחר 1.7.1975.

האם במידה ונמכור נכס מקרקעין עם זכויות בניה נוספות בתקופה של עליית מחירי הדירות היטל ההשבחה יהיה גבוה יותר?

לצורך שאלה זו נשתמש בדוג’:

בעל בית מגורים צמוד קרקע מעוניין למכור את ביתו, לצורך כך הוא מעוניין לבדוק האם יחול היטל השבחה בעת מכירת הדירה.

בעל בית המגורים רוצה לדעת האם קיימות זכויות בניה נוספות בנכס מתוקף תכניות אשר טרם מומשו.

מבדיקה עולה כי אכן יש תכנית מתאר מקומית אשר מקנה זכויות בניה נוספות בנכס לבניית עליית גג אשר טרם נוצלו.

לצורך דוגמתנו, נניח כי מדובר בתקופה של עליית מחירי דירות גבוהה מאוד.

בעל הנכס מודע לכך וחושש שכאשר ימכור את הנכס ייאלץ לשלם היטל השבחה גבוה.

האם היטל ההשבחה יעלה בעקבות עליית מחירי הדירות?

ובכן, על מנת לענות על שאלה זו נדרש לבדוק מהו המועד הקובע של התכנית אשר מקנה את זכויות הבניה הנוספות, בעזרת כך נוכל לדעת מה השפעת עליית מחירי הדירות על היטל ההשבחה.

כפי שציינו לעיל – המועד הקובע להיטל השבחה עקב תכנית הינו 15 יום לאחר פרסום ברשומות או בעיתונים (המאוחר מביניהם).

לכן, במידה והתכנית אשר הקנתה את זכויות הבניה הנוספות (במקרה דנן – זכויות לבניה בעליית הגג), הינה בתקופה האחרונה בה קיימת עלייה גבוה במחירי הדירות (משמע ערך הקרקע עלה גם), היטל ההשבחה אכן יושפע מכך.

אך ייתכן כי מדובר בתכנית ישנה בה מחירי הדירות היו נמוכות והקרקע הייתה שווה באופן משמעותי פחות, ולכן היטל ההשבחה לא יושפע מעליית מחירי הדירות, שכן היטל ההשבחה נקבע לפי המועד הקובע לו (שבמקרה שבדוגמתנו הינו 15 יום לאחר הפרסום ברשומות או בעיתונים – המאוחר). כאשר ייתכנו כי יתווספו אליו הצמדות ורביות.

לכן, על מנת לאמוד את ההיטל ההשבחה יש לבדוק את הנתונים נכון למועד הקובע.

האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או שמאי ומבוא להתרשמות בלבד.

כמו כן, זהו מידע מתומצת ואין להסתמך עליו.

למשרדנו ניסיון רב בהגשת שומה אחרת/השגה על שומות היטל השבחה של הועדות והצלחות רבות.

לכל שאלה ניתן לפנות אלינו ונשמח לעזור.

הראל ורד – שמאי מקרקעין, עו”ד וכלכלן