עו"ד הראל ורד - שמאי מקרקעין

שאלות ותשובות בנושא היטל השבחה

שאלות בנושא היטל השבחה

מהו היטל השבחה?

היטל השבחה הינו מס המוטל על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בגין השבחה של מקרקעין, כתוצאה מאישור תוכנית בניין עיר, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.

מהם דרכי הערעור על שומת היטל ההשבחה?

  • פניה ליו”ר מועצת שמאי המקרקעין או לוועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה בהשגה על גובה החיוב.
  • פניה לועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה בהשגה על עצם החיוב.
  • פניה לוועדה המקומית לתיקון שומה בגין הנימוקים הבאים- טעות בפרטי המקרקעין, טעות בנתונים הפיזיים של המקרקעין, טעות בתוכניות החלות על המקרקעין ו/או בזכויות המקרקעין.

תוך כמה זמן ניתן להגיש ערעור על היטל השבחה?

תוך 45 ימים.

מה אנו ממליצים לעשות בעת קבלת דרישת תשלום להיטל השבחה?

ראשית אנו ממליצים לבצע אלינו שיחה טלפונית (כמובן ללא עלות), על מנת שנוכל לשמוע את פרטי המקרה.
לאחר שהכרנו את הלקוח אנו נבקש ברוב המקרים לקבל את דרישת התשלום ושומת הועדה שנערה ע”י שמאי מקרקעין מטעם העיריה.
לאחר קבלת דרישת התשלום ושומת הועדה, אנו נבדוק בבדיקה ראשונית (ללא עלות) את סיכוי הערעור כפי שאנו מתרשמים מהבדיקה.
במידה ונראה כי קיימים סיכוי ערעור טובים לפי הבדיקה שביצענו, נוכל להתקדם הלאה ואנו נעביר אליכם הצעת מחיר מסודרת.

האם בדר”כ באמת יש הפחתה לאחר ערעור בהליך של שמאי מכריע?

מניסיון העבר, במקרים רבים התשובה היא בהחלט כן ואף הפחתה משמעותית.
לפני שאנו מתחילים טיפול מעמיק בתיק, אנו נבצע בדיקה ראשונית על מנת לאמוד את סיכוי הערעור.
כמובן, שלעולם לא ניתן לנחש במדויק את ההכרעה הסופית אך הניסיון הרב מעניק לנו היתרון משמעותי בעניין זה.
בהליכי עבר רבים שביצענו, הפחתנו באופן משמעותי את סכומי היטל ההשבחה ללקוחות רבים ומרוצים.
ההפחתה אף מגיעה פעמים רבות להפחתה משמעותית ביותר של בין הפחתה של יותר מ- 50% מהסכום ועד להפחתה מלאה של כל סכום היטל ההשבחה.

היכן ניתן למצוא הכרעות שמאי מכריע?

ניתן למצוא הכרעות שמאים מכריעים באתר משרד המשפטים, בקישור-
https://www.gov.il/he/departments/dynamiccollectors/decisive_appraisal_decisions?skip=0

כמה זמן הליך שמאי מכריע לוקח?

ברוב המקרים של הליך שמאי מכריע, מדובר בהליך יחסית קצר ביחס להליכים משפטיים אחרים.
ההליך לרוב לוקח בין מספר חודשים לעד שנה (כמובן שקיימים מקרים חריגים).

מה ההליך כולל (בקצרה- קיימים חריגים)?

תחילה הלקוח מקבל את שומת הועדה ודרישת התשלום להיטל השבחה מהעיריה.
במידה והוחלט לערער בהליך של שמאי מכריע, תוגש בקשה למינוי שמאי מכריע (קיימים 45 ימים להגשת בקשה לערעור).
לאחר המינוי תוגש שומה אחרת (שומה נגדית) מטעם הבעלים (ומסמכים נדרשים נוספים – כל המסמכים יוגשו תוך 21 ימים מההודעה כי מונה שמאי מכריע).
לאחר הגשת שומה אחרת תוגש תגובה של שמאי הועדה (מטעם העיריה – תוך 30 ימים מהגשת המסמכים של שמאי המבקש/המערער).
לאחר כל אלו יתקיים דיון בנוכחות שני הצדדים.
(יצוין, כי מדובר במידע כללי לצורך התרשמות וכי על מנת לבדוק את מסגרות הזמנים והמסמכים הנדרשים בהליך יש לעיין בחוק ואין להסתמך על האמור לעיל).

כיצד ניתן ליצור קשר עם משרדנו?

מס’ טלפון המשרד – 03-9730597
מס’ נייד ליצירת קשר (עו”ד הראל ורד, שמאי מקרקעין וכלכלן) – 054-3455757
כתובת מייל לשליחת חומרים:
harel@harel-vered.co.il

שעות פעילות המשרד:

משרדנו פועל בימים א’-ה’ בין השעות 9:00-18:00
וביום שישי בין השעות 10:00-18:00

הראל ורד – שמאי מקרקעין, עו”ד וכלכלן